مهارت های زندگی
 
رمز موفقیت
قسمت یازدهم انسان با محبت و عشق به دیگران بالندگی می…
 دوشنبه ٢٤٦ تير ١٣٩٤ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
خودمدیریتی
خود مدیریتی مقوله ای است که در ایجاد قدرت افراد برای مدیریت بر رفتار و عملکردشان در حیطه فردی و سازمانی و برای افزایش بهره وری سازمان نقشی مهم را ایفا می کند.
 دوشنبه ٢١ آبان ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
ویژگیهای یک دوست خوب1
ویژگیهای یک دوست خوب1 رابطه ی دوستی وقتی سازنده خواهد…
 سه شنبه ٢٥ ارديبهشت ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
مهارت های ده گانه زندگی
مهارت های ده گانه زندگی خودآگاهی خودآگاهی ، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات ، نقاط…
 دوشنبه ٢١ مرداد ١٣٩٦ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
مهارتها و تواناییهای عاطفی ، روانی و اجتماعی
نیازهای زندگی امروز ، تغییرات سریع اجتماعی فرهنگی ، تغییر…
 دوشنبه ١ آذر ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
مهارت های زندگی
مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش می‌یابند…
 دوشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٥ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی