تلخند
 
از عافیت تا معافیت
از عافیت تا معافیت از عافیت تا معافیت آنقدر بعضی‌ها با استفاده از درز…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
فرزند بیشتر=پایان خدمت
فرزند آوری و فرزند پروری یکی از اصلی ترین وظیفه…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
مرخصی تشویقی اجباری
تشویق خیلی چیز خوبی است. آن قدر که اگر طرف…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
شیردل
جابه‌جایی‌هایی در لشکر انجام شده بود، در این میان، برادر…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
سربازی بنام سرتیپ
خاطره ای ازگروهان ژاندارمری فارساندرسال 1366تا1367درگروهان ژاندارمری فارسان خدمت می…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
نامه و نامه رسانی در جبهه( بستنی ام ريخت!!! )
در زمان جنگ امكانات محدود بود وتكنولوژی پيشرفته ی امروزی…
 چهارشنبه ١٥ فروردين ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی