اخبار وزرات دفاع
 
برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز سال 97 توسط سازمان اتکا
سازمان اتکا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز سال 97 توسط سازمان صنایع هوافضا
سازمان صنایع هوافضا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز سال 97 توسط سازمان صنایع هوایی
سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 دوشنبه ١٢ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز سال 97 توسط سازمان صنایع دفاع
سازمان صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 سه شنبه ٦ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری مراسم گرامیداشت روز سرباز سال 97 توسط سازمان صنایع دریایی
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
 دوشنبه ٥ آذر ١٣٩٧ - تعداد نظرات : ٠متن کامل >>

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی